Contractmanagement van professionals

Professionals zijn enorm belangrijk voor de maatschappij. Met hun expertise en vakmanschap helpen ze jouw organisatie vooruit. Hun inzet moet dan ook gewoon goed geregeld zijn, zodat jij samen met hen alle aandacht hebt voor de lopende projecten. Haert ontzorgt door de administratieve, financiële en juridische zaken van je over te nemen voor interim-professionals in jouw organisatie. Of het nu gaat om het contractmanagement voor zelfstandig professionals of professionals via een derde partij, jij houdt de regie en wij ontzorgen je.

Maak een afspraak Stel een vraag

Wij staan voor (on)gewoon goed opdrachtgeverschap

Wij regelen het inhuurproces rechtmatig en goed en zorgen voor heldere afspraken.

Groot netwerk

Met een netwerk van meer dan 1.000 organisaties verbinden wij al 15 jaar vakkundige en gedreven professionals aan waardevol werk.

Warm & persoonlijk

Als I-Zo lid staan wij achter de code Goed Opdrachtgeverschap. Een warme en persoonlijke samenwerking vinden we daarbij erg belangrijk.

MijnHaert

Direct inzicht in de inzet van professional(s) binnen jouw organisatie via onze eigen MijnHaert portal.

Contractmanagement voor professionals en intermediairs

Veel publieke organisaties maken gebruik van professionals via intermediairs. Wij bieden contractmanagement aan voor zzp'ers en intermediairs. Zo loopt alle inhuur van professionals via één contractpartij (broker) en beperk je de inhuurrisico’s tot een minimum.

Wanneer wij het contractmanagement regelen houd je grip op inhuur binnen jouw organisatie. Zelfstandig professionals krijgen tijdig en altijd betaald. Dit kost de zelfstandig professional niets; jouw tariefafspraken factureren wij één-op-één door. Dat vinden wij bij goed opdrachtgeverschap passen.

Opdracht- en tariefafspraken maak je met de zelfstandig professionals. Pas als hier overeenstemming over is bereikt, komen wij in beeld. Het enige waar je verantwoordelijk voor bent is het maken van heldere afspraken met de professional en een fijne samenwerking op de werkvloer. Wij regelen de administratieve, financiële en juridische zaken, zoals: 

  • een snelle en volledig digitale aanmelding; 
  • controle op alle juridische zaken en documenten; 
  • het opstellen en aangaan van een overeenkomst; 
  • het betalen van de zelfstandig professional(s). 

Wij verzorgen ook het contractmanagement voor opdrachten waarbij je via een extern bureau (leverancier) een interim-professional, gedetacheerde of zzp’er inhuurt. Met het uitbesteden van het contractmanagement ga je zelf geen directe overeenkomst aan met externe bureaus, maar doen wij dat en lenen wij de professional door. Wij zorgen voor goed opdrachtgeverschap, nemen de inhuurrisico's over en doen alle checks bij de leverancier. Denk aan:

  • WAADI-check: of de leverancier geregistreerd is als onderneming die personeel ter beschikking stelt; 
  • controle op het uittreksel van de Kamer van Koophandel;   
  • betaling via G-rekening van de leverancier voor vrijwaring van naheffingen van loonheffing;
  • betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. 

Zelf een professional gevonden?

Heb je als organisatie zelf een professional gevonden? Dan kunnen wij de administratieve, financiële en juridische zaken van je overnemen. Of het nu gaat om het contractmanagement voor zelfstandig professionals of professionals via een derde partij (intermediairs), jij houdt de regie en wij ondersteunen je.

Geen zorgen over rechtmatigheid en inhuurrisico’s

Bij het inhuren van professionals komt veel wet- en regelgeving kijken, net zoals inhuurrisico's. Met meer dan 15 jaar ervaring in het inhuren van professionals en contractmanagement, weten wij precies waaraan een organisatie en professional moet voldoen. Bij het beheren van jouw inhuurcontracten regelen wij alles rechtmatig en nemen daarbij de inhuurrisico’s van je over. 

  • NEN-gecertificeerd
  • Bovib-keurmerk

Krijg in 2 minuten inzicht in je inhuur volwassenheidsfase

Het inhuren van professionals kan een hele uitdaging zijn. Zeker wanneer jouw organisatie de eigen behoefte nog niet goed in kaart heeft. Hoe vind je de juiste professional op het juiste moment in deze krappe arbeidsmarkt? En huur je wel rechtmatig professionals in? Om je te helpen hebben we de inhuurtest ontwikkeld. Deze gratis test geeft je op basis van 7 vragen een eerste beeld en inzicht in waar jouw organisatie staat.

Doe de inhuurtest

Organisa­ties waarmee wij professi­o­nals verbinden

Wil je ontzorgd worden bij de inhuur van professionals?

Geen inhuurrisico’s en alles (on)gewoon goed geregeld? Wij screenen, contracteren en factureren de door de organisatie geworven zzp’ers en professionals via derden. En dat op een (on)gewoon goede manier. Goed Opdrachtgeverschap noemen we dat. 

Maak een afspraak

Heb je een vraag? Stuur een bericht of bel ons!

Stijn